Precision

FX-i series - image

FX-i series

Range: 122g - 5200g
Resolution: 1mg - 0.01g
FZ-i-WP series - image

FZ-i-WP series

Range: 122g - 3200g
Resolution: 1mg - 0.01g
FX-i-WP series - image

FX-i-WP series

Range: 122g - 3200g
Resolution: 1mg - 0.01g
FZ-i series - image

FZ-i series

Range: 122g - 3200g
Resolution: 1mg - 0.01g
GX series - image

GX series

Range: 210g - 8100g
Resolution: 1mg - 0.01g
GF series - image

GF series

Range: 210g - 8000g
Resolution: 1mg - 0.01g
GX-K series - image

GX-K series

Range: 8.1kg - 31kg
Resolution: 0.01g - 1g
GF-K series - image

GF-K series

Range: 8.1kg - 31kg
Resolution: 1mg - 0.01g
EK-i series - image

EK-i series

Range: 200g - 12000g
Resolution: 0.01g - 1g
EJ series - image

EJ series

Range: 120g - 6100g Resolution: 0.01g - 0.1g