Analitičke

BM serija - image

BM serija

Merni opseg: 22g - 250g
Rezolucija: 0.001mg (1μg) - 0.1mg
GH/HR-i serija - image

GH/HR-i serija

Merni opseg: 51g - 320g
Rezolucija: 0.01mg - 0.1mg
GR serija - image

GR serija

Merni opseg: 42g - 310g
Rezolucija: 0.1mg - 0.1mg
HR-A/HR-AZ serija - image

HR-A/HR-AZ serija

Merni opseg: 62g - 252g
Rezolucija: 0.1mg - 1mg