Precizie

Seria GF-K image

Seria GF-K

Capacitate: 8.1kg - 31kg
Divizunea: 1mg - 0.01g

Model Capacitate x Divizunea

GF-8K

8.1kg x 0.01g

GF-8K2

8.1kg/2.1kg x 0.1g/0.01g

GF-10K

10.1kg x 0.01g

GF-12K

12kg x 0.1g

GF-20K

21kg x 0.1g

GF-30K

31kg x 0.1g

GF-32K

31kg/6.1kg x 1g/0.1g


Seria GX-K - image

Seria GX-K

Capacitate: 8.1kg - 31kg
Divizunea: 0.01g - 1g
Seria EJ - image

Seria EJ

Capacitate: 120g - 6100g Divizunea: 0.01g - 0.1g
Seria GF - image

Seria GF

Capacitate: 210g - 8000g
Divizunea: 1mg - 0.01g