Precizne

FZ-i-WP serija image

FZ-i-WP serija

Merni opseg: 122g - 3200g
Rezolucija: 1mg - 0.01g

Osobine

 • Kompaktna veličina
 • Interna kalibracija
 • IP65 zaštita od vode I prašine
 • SHS (merni pretvarač)
 • Brza stbilizacija - samo 1 sekund
 • RS-232C port
 • GLP, GMP, GCP, ISO podobnost
 • Funkcija statističkog brojanja
 • Funkcija upoređivanja
 • Funkcija za merenje životinja
 • Veliki VFD pokazivač
 • Podplatformska kuka
 • Merenje u procentima
 • Funkcija automatskog uključivanja i isključivanja
 • USB port (opcija)
 • Ethernet port (opcija) sa WinCT-Plus softverom
 • Dopunjiva baterija (opcija)

Dodatna oprema

 • FXi-OP-02 - USB port sa kablom
 • FXi-OP-08 - Ethernet port sa WinCT plus softverom
 • FXi-OP-09 - Akumulator
 • FXi-OP-10 - Zaštita od strujanja vazduha (mali)
 • FXi-OP-11 - Zaštita od strujanja vazduha (veliki)


GF-K serija - image

GF-K serija

Merni opseg: 8.1kg - 31kg
Rezolucija: 1mg - 0.01g
GX-K serija - image

GX-K serija

Merni opseg: 8.1kg - 31kg
Rezolucija: 0.01g - 1g
FZ-i serija - image

FZ-i serija

Merni opseg: 122g - 3200g
Rezolucija: 1mg - 0.01g