Analitičke

GH/HR-i serija image

GH/HR-i serija

Merni opseg: 51g - 320g
Rezolucija: 0.01mg - 0.1mg

Osobine

 • Polu mikor opseg velikog kapaciteta – (do 101g/0,01mg)
 • Interna kalibracija – na dodir i automatska (samo GH serija)
 • Devet mernih jedinica
 • Funkcija brojanja komada i merenje u procentima
 • Dvosmerni RS232 port
 • Memorija podataka – do 200 kompleta podataka (samo GH serija)
 • Podplatformsko merenje
 • GLP/GMP/GCP/ISO kompatibilan
 • WinCT softver – skladištenje podataka na vaš računar
 • Može da se zada identifikacioni broj radi identifikacije vage u GLP

Dodatna oprema

 • GH-OP-02 - USB port (samo GH)
 • GH-OP-08 - Ethernet port sa WinCT-Plus softverom (samo GH)
 • AD-1682 - Akumulator
 • AD-1653 - Komplet za određivanje gustine
 • AD-1683 - Eliminator statičkog elektriciteta


HR-A/HR-AZ serija - image

HR-A/HR-AZ serija

Merni opseg: 62g - 252g
Rezolucija: 0.1mg - 1mg
BM serija - image

BM serija

Merni opseg: 22g - 250g
Rezolucija: 0.001mg (1μg) - 0.1mg
GR serija - image

GR serija

Merni opseg: 42g - 310g
Rezolucija: 0.1mg - 0.1mg