Vlagomeri

GAC 2100 Agri image

GAC 2100 Agri

Vlagomer overen - žigosan za otkupna mesta !

Osobine

 • Kompjuterska analiza žitarica, uljarica i sve ostale zrnaste kulture
 • Mogućnost kalibracije za 8 različitih proizvoda
 • Vrlo brz i lak način određivanja vlage, kg/hl i temperature uzorka, meri kapacitivnu reaktivnost uzorka, što je ujedno i mera za dielektričnu konstantu i omogućuje kompenzaciju površinske vlage
 • Automatska kompenzacija temperature
 • Automatsko punjenje i pražnjenje
 • Visoka preciznost i ponovljivost
 • Štampanje podataka: naziv firme, datum, vreme, ime proizvoda, broj uzorka i rezultat (štampač je opcija)
 • Analizator poseduje izlazni priključak za računar ili štampač (RS 232C)
 • Opseg vlage: od 5 do 45%, zavisno od kalibracije
 • Napajanje: 220V
 • Vreme merenja: 32 sekundi
 • Rezolucija: 0.1%
 • Potrebna masa uzorka: približno 250g
 • Masa uređaja: 11,8kg

 

gac2100serija-tdc.pdf


MINI GAC2500 - image

MINI GAC2500

Najpouzdaniji prenosni vlagomer za semensku robu !
Fortester 200 - image

Fortester 200

VLAGOMER I MERAČ TEMPERATURE ZA STOČNU HRANU (SENO-SLAMA)
GAC 2100 GI - image

GAC 2100 GI

Vlagomer overen - žigosan za otkupna mesta !