Vlagomeri

MF / ML / MX / MS Vlagomer - sušnica image

MF / ML / MX / MS Vlagomer - sušnica

Osobine

 • Brzo i istovetno grejanje halogenskom lampom i inovatinom SRA tehnologijom
 • Velika mogućnost ponavljanja od 0.01% (standarna devijacija)
 • Standardni WinCT-Moisture
 • Anhidrovani Na-Tartarat ide standardno za proveru tačnosti
 • Kalibrisanje temperature grejača (samo za MX i MS)
 • Funckija memorije
 • Četiri programa merenja
 • Jasan i lako očitljiv, veliki VDF displej
 • Lako rukovanje jedinicom
 • Garantovano mali troškovi održavanja
 • Prozor napretka radi provere grejanja
 • Funckija samoprovere
 • Brza referentna kartica
 • Standardni RS-232C
 • Saglasnost sa GLP, GMP, GCP i ISO

M serija MS-70
MX-50
MF-50
ML-50
Merni opseg 71 g
51 g
51 g
51 g
Rezolucija g 0.0001 g
0.001 g
0.002 g
0.005 g
Rezolucija % 0.001/0.01%/0.1%
0.01/0.1%
0.05/0.1/1%
0.1%/1%
Tačnost sadržaja vlage - 1g<
0.05%
0.10%
0.20%
0.5%
Tačnost sadržaja vlage - 5g<
0.01%
0.02%
0.05%
0.1%


GAC 500XT - image

GAC 500XT

Kontrola vlažnosti žitarica od njive do silosa!
Fortester 200 - image

Fortester 200

VLAGOMER I MERAČ TEMPERATURE ZA STOČNU HRANU (SENO-SLAMA)
DjF-2000 - image

DjF-2000

VLAGOMER ZA ODREĐIVANJE VLAŽOSTI SENA U BALAMA