Vlagomeri

Fortester 200 image

Fortester 200

VLAGOMER I MERAČ TEMPERATURE ZA STOČNU HRANU (SENO-SLAMA)

Fortester 200 je instrument koji se koristi radi analize odgovarajućeg procenta vlage u stočnoj hrani na terenu i radi određivanja vremena žetve.

Fortester 200 omogućava kontrolisanje odgovarajuće skale vlage radi optimalnog skladištenja, ali i odgovarajuće temperature radi izbegavanja opasnosti od spontanog sagorevanja.

Zahvaljujući Fortester 200, korisnik može da zna stepenovanje vlage različitih bala sena i, na osnovu toga, njihovu pravu cenu za vreme kupoprodaje.

PREDNOSTI:

 • Ovaj merni instrument je veoma jednostavan za upotrebu zahvaljujući automatskoj ručki.
 • Veoma je praktičan kada se sonda uvodi u stočnu hranu, zapravo možete raditi samo jednom rukom.
 • Nije potreban nikakav kabl između mernog instrumenta i sonde.
 • Veliki LCD (likvidno kristalni) displej sa operativnim porukama pokazuje informacije.
 • Svaki put možete da memorišete merne vrednosti i da ih ponovo vidite. (MAX 50).
 • Zaustavite funkciju merenja na "hold".
 • Srednju vrednost mernih vrednosti u memoriji.
 • Automatski indikator slabog akumulatora/baterije.
 • Čelična sonda prevučena cinkom: 90 CM.
 • CE homologacija

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

 • Merni opseg vlage: od 0 do 75%
 • Merni opseg temperature: od 0 do 110ºC
 • Napajanje: akumulator/baterija od 9 V
 • Displej: alfanumerički LCD displej sa 16x2 karaktera
 • Memorija mernih vrednosti: N.50 U.% - C°
 • Jezici: italijanski, engleski, nemački, francuski
 • Masa: 3 kg


MF / ML / MX / MS Vlagomer - sušnica - image

MF / ML / MX / MS Vlagomer - sušnica

DNSZ MP-04 - image

DNSZ MP-04

MERENJE I REGULACIJA VLAGE U SUŠARAMA
GAC 2100 Agri - image

GAC 2100 Agri

Vlagomer overen - žigosan za otkupna mesta !