Poljoprivreda i prehrambena industrija

Instalab 700 image

Instalab 700

NIR analizator

 

 • Jednostavno za rukovanje
 • Intuitivni displej u boji osetljiv na dodir, nije potrebna obuka za operatera
 • Izvor svetlosti – halogena lampa Tungsten
 • Kapacitet memorije za veliki broj kalibracija
 • Stabilno strujno kolo otklanja strujno klizanje i omogućuje postojano
 • memorisanje konstanti kalibracije, i time otklanja potrebu za pomoćnim
 • izvorom struje.
 • Foto detektor koji se termo-električno hladi eliminiše temperaturno klizanje
 • Kiveta za uzorke se može zameniti
 • Komunikacione mogućnosti – podržava i USB i RS232 standardne štampače.
 • To uključuje i višestruke brzine prenosa podataka sa uobičajenim gornjim i
 • donjim zaglavljem.
 • Upravljanje dokumetima –
 • Memorisanje 3000 zapisa
 • Prenos analitičkih podataka
 • Unos kalibracije proizvoda preko eksterne memorije USB
 • USB, Ethernet portovi –
 • višestruki portovi za ažuriranje softvera, USB uređaji, štampač i periferna
 • oprema, kao što su miš i skener
 • Pobošljan dizajn fioke – Lako se može izvaditi radi čišćenja
 • Opciona veća otvorena kiveta za uzorke

 

Namena:

 • Prerada žitarica
 • Mlinovi
 • Proizvodnja etanola
 • Obrada stočne hrane
 • Prerada mesa
 • Prerada mleka

 

Određivanje:

 • Vlaga
 • Proteini
 • Ulje/masti
 • Skrob…
 • Celuloza
 • Pepeo
 • Gluten
 • Zeleny-test
 • W
 • Oleinska kiselina

 

instalab700rs-esv.pdf


Mininfra SmarT/SmarT SW - image

Mininfra SmarT/SmarT SW

NIT analizator za zrnaste i brašnaste proizvode
MultiCheck - image

MultiCheck

NIR/NIT analizator za zrnaste, brašnaste proizvode i stočne hrane
AgriCheck - image

AgriCheck

NIR/NIT analizator za zrnaste, brašnaste proizvode i stočne hrane