Oprema za uzorkovanje semena

Automatska sonda – Heron image

Automatska sonda – Heron

Sistem za uzorkovanje zrna koji predlaže francuska kompanija TOUT POUR LE GRAIN (TPLG) zasniva se na verziji čuvenog HERON sistema za uzorkovanje zrna koji je u skladu sa međunarodnim standardima za uzimanje uzoraka ISO 13690:1999. Više od 2500 klijenata koristi HERON sistem za uzorkovanje zrna još od 1977. godine.

heron_3000_rs.pdf


Sita - image

Sita

Y28 Treselica za čišćenje semena - image

Y28 Treselica za čišćenje semena

Skladišni termometri - image

Skladišni termometri