Razna oprema

Automatsko čišćenje semena image

Automatsko čišćenje semena

Uređaj za čišćenje zrna je instrument za automatsko merenje nečistoće žitarica, pogodan je i od suštinskog značaja za moderno skladištenje žitarica, za mlinove, laboratorije i druge aktivnosti agroindustrijskog opsega. Inovativni sistem čistača zrna jednostavno predstavlja kompletna automatizacija procesa, u stvari, korisnik samo mora da sipa proizvod u rezervoar i, nakon nekoliko sekundi rada, čistač zrna je u stanju da prepozna pouzdan procenat nečist oće u uzorku i da odštampa jednu ili više listića.
Prostor za merenje u ulaznom delu, prostor za čišćenje sa koturom prenosnog valjka sa različitim rupama (za svaku vrstu proizvoda), elektronski protok vazduha za lake delove i, kao poslednja stvar, završno merenje čistog proizvoda omogućavaju čistaču zrna da radi s velikom pouzdanošću. Standardno čišćenje može se primeniti za svaku vrstu žitarica i uljarica, grašak, pasulj i teške proizvode kao što je seme suncokreta.

RAD:
Prebacite prekidač na instrumentu sa oznakom ON/OFF, i posle nekoliko sekundi od pozdravne poruke čistač zrna spreman je za rad. Nakon stavljanja odgovarajuće količine uzorka u rezervoar pritisnite dugme START i instrument počinje sa radom. Motorizovani merni rezervoar je otvoren i proizvod se mernom kašikom sipa u utovarni rezervoar, ulazi u prenosni valjak gde se u prvoj zoni eliminišu nečistoće, sitna zrna i prašina padaju u fioku ispod instrumenta. U drugoj zoni proizvod se odvaja od malih nečistoća koje potiskuje vazdušni pritisak ventilatora. Čist proizvod se čuva u glavnoj fioci i sistem ga automatski meri. Na kraju, u trećoj zoni, odvajaju se veći delovi nečistoće koji padaju u svoju fioku.

PREDNOSTI:

 • Radi potpuno automatski, bez rukovanja od strane korisnika.
 • Čišćenje uzorka omogućava pažljivu procenu svih komponenti.
 • O ceni se može pregovarati u skladu sa čistim uzorcima.
 • Svaka komponenta instrumenta dostupna je brzim i lakim vađenjem prenosnog valjka.
 • Ovaj instrument može se koristiti za velike količine proizvoda.
 • Prenosni valjak ima sistem automatskog čišćenja.
 • Čist proizvod omogućava pažljivo merenje procenta vlage i kvaliteta proizvoda !
 • Dimenzije aparata: 650 x 355 x 605 mm, ukupna masa: 36 kg, napajanje: 12 V
 • Minimalna kloičina uzorka: 200 g maksimalna količina uzorka: 999 g

 

Opcija sita:

 • pšenica – ješam – ovas – pirinač
 • soja – suncokret
 • repica
 • kukuruz
 • sirak
 • sve ostalo se može posebno poručiti

       https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=gI9J_PJFhok

uredjaj_za_primese.pdf


Uređaj za merenje zbijenosti zemljišta - SCT - image

Uređaj za merenje zbijenosti zemljišta - SCT

Maturity Metar 100 & 200 - image

Maturity Metar 100 & 200

Elektronski merač tvrdoće
Minikombajn - image

Minikombajn