Razna oprema

Uređaj za merenje zbijenosti zemljišta - SCT image

Uređaj za merenje zbijenosti zemljišta - SCT

Cena zbijenosti zemljišta je visoka

Zbijenost tla biva sve veći problem u svetu.

To je problem koji je skup više činilaca:

  • Zbijeno tlo je teže obraditi. Istraživanja su pokazala da je čak 90% više snage potrebno za oranje jako zbijenog tla.
  • Zbijeno tlo doprinosi lošem razvoju korenja i same biljke. Zbijeno tlo je gusto; korenje ne može da raste i da se razvija u njemu. To može smanjiti prinos za 20%, 30% ili čak 50% i više.
  • Zbijenost veoma utiče na način kako tlo prirodnim putem raspoređuje vodu. Zadržavajući vodu blizu površine i ograničavajući mogućnost da biljka dođe do vode i hranljivih sastojaka. Višak površinske vode otežava rad na njivi tokom proleća i jeseni. Takođe, voda zatočena ispod zbijene zemlje, smanjuje razvoj biljke i prinos tokom suvih perioda.
  • Zbijena zona znači da veštačko đubrivo, pesticidi i herbicidi ne mogu uspešno da se iskoriste. Ako se ne upiju, lako se i speru. Još ozbiljnije je ako se ostane zatočeno blizu površine u većoj koncentraciji, što može dovesti do oštećenja biljke i smanjenja prinosa. Takođe, može da ostane zatočeno ispod zbijenog tla, uvećavajući problem.

 

Najjednostavniji način da se meri zbijenost tla
Povećajte prinos Vaše zemlje uz pomoć povoljnog i lakog za korišćenje uređaja za merenje zbijenosti tla!
Jednostavno gurajući uređaj u zemlju na raznim mestima, ovaj praktičan alat će Vam pomoći da nađete problematične površine koje mogu negativno uticati na rast korena i na prinos. Samo očitajte na meraču koji Vam je pritisak potreban da prodrete u zemlju.
Povećajte Vaš uspeh uz uređaj za merenje zbijenosti tla!


Minikombajn - image

Minikombajn

Upravljanje uskladištenom robom u silosima - image

Upravljanje uskladištenom robom u silosima

Maturity Metar 100 & 200 - image

Maturity Metar 100 & 200

Elektronski merač tvrdoće