Razna oprema

Maturity Metar 100 & 200 image

Maturity Metar 100 & 200

Elektronski merač tvrdoće

Maturity Metar 100 & 200
Maturity Metar 100 & 200 je elektronski merni instrument koji se koristi radi merenja tvrdoće svakog vrsta voća ili povrća.

Daje validan indeks za određivanje optimalnog vremena žetve na terenu i neophodnu pomoć za vreme hladnog skladištenja/skladištenja u prostoriji sa veštačkim hlađenjem ukazivajući na odgovarajuću zrelost.

Maturity Metar 100 & 200 je jednostavan i precizan za upotrebu, zapravo dovoljno je izabrati odgovarajuću skalu na osnovu vrste voća koje treba da se analizira. Korisnik može da izabere između dve skale: od 0-1.500 g (+/- 10 g) i od 0-15 kg (+/- 100 g), ljušteći voće malim nožem u ciljnoj tački, zatim da pritisne merni instrument 100 na progresivan način, tako da može da prodre u pulpu sve dok se ne vidi zarez indikacije u tački.

Maturity Metar može vizuelno da prikaže na displeju tvrdoću penetracije, kao i nivo zrelosti izražen u gramima/kilogramima (u zavisnosti od vage), takođe je moguće memorisati sve do 50 mernih vrednosti i svaki put ih videti ponovo ili minimum/maksimum i prosek svih mernih vrednosti u memoriji.

Maturity Metar 100 može biti idealan instrument za svaku potrebu za merenjem na terenu ili za vreme hladnog skladištenja/ skladištenja u prostoriji sa veštačkim hlađenjem, zahvaljujući svojoj jednostavnosti prilikom upotrebe.

Maturity Metar 100 ima jedan praktičan plastični kofer, uputstva za upotrebu i n°2 tačke od 6  i 8 mm radi merenja.

PREDNOSTI:

Maturity Metar 100 & 200 je napravljen od jednog elektronskog i digitalnog instrumenta koji može da izvrši sledeće operacije:

  • Mogućnost merenja/memorisanja maksimalne tačke tvrdoće
  • Prikazivanje minimalne/maksimalne tvrdoće i prosek mernih vrednosti u memoriji
  • Podešavanje očitane vrednosti u g/kg sa mogućnošću da se izaberu 2 skale: od 0-1.500 g (+/- 10 g) i 0-15 kg (+/- 100 g)
  • Trenutačno izmerena težina za svako voće posebno.
  • Mogućnost memorisanja do 50 mernih vrednosti pripisivanjem progresivnog broja i kapacitetom da   se svi oni ponovo pogledaju.
  • Nuliranje tariranja
  • Kao opcija, postoji softver za prenos podataka u računar.


Automatsko čišćenje semena - image

Automatsko čišćenje semena

Minikombajn - image

Minikombajn

Uređaj za merenje zbijenosti zemljišta - SCT - image

Uređaj za merenje zbijenosti zemljišta - SCT